Skip to main content
European Year of Skills
Training and workshops

Metal & Electro Qualifications - Considerations for occupational training / Kwalifikacje zawodowe w sektorze metalowym i elektrycznym – uwagi dotyczące szkolenia zawodowe

The event concerns an important issue related to vocational education and training. Particular emphasis is placed on issues related to industrial transformation 4.0. 

During the event, issues related to the currently implemented training program and form will be discussed. / Wydarzenie dotyczy ważnego zagadnienia związanego z kształceniem i szkoleniem zawodowym. Szczególny nacisk położony jest na kwestie związane z transformacją przemysłową 4.0. W trakcie wydarzenia poruszone zostaną kwestie uwag związanych z aktualnie realizowanym programem i formą szkoleń.

  • skills anticipation and matching | labour market | vocational education | vocational training
  • Thursday 5 October 2023, 09:00 - 19:00 (CEST)
  • Poland
Countries
  • Poland

Practical information

When
Thursday 5 October 2023, 09:00 - 19:00 (CEST)
Where
Świętokrzyska 12/316, 30-015 Kraków
Poland
Languages
Polish
Website
http://factcheckproject.com/?page_id=794

Related events