Skip to main content
European Year of Skills
Partner meetings

Partner Up / Partneritete te Reja

This event aims to serve as an intermediate platform for students of "Mediterranean University of Albania" to connect with alumni network and active actors of the job market including: private companies, research institutes and institutions. 

Ky event synon të shërbejë si një platformë ndërmjetesimi për studentët e "Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë" për t'u lidhur me rrjetin e alumni-ve dhe aktorët aktivë të tregut të punës duke përfshirë: kompanitë private, institutet kërkimore dhe institucionet.

  • skills anticipation and matching | labour market
  • Wednesday 10 May 2023, 09:00 - 19:00 (CEST)
  • Tirana, Albania

Practical information

When
Wednesday 10 May 2023, 09:00 - 19:00 (CEST)
Where
Tirana
Bulevardi Gjergj Fishta 52, 1023, Tirana, Albania
Languages
Albanian
Website
https://usia.al/

Related events