Skip to main content
European Year of Skills
Info days

Professional skills for life / Odborné zručnosti pre život

Through the celebration of VET - day of school, we want to convey our experience with professional mobility abroad to the general public, potential students of the school, and their parents.

Ambassadors of the Erasmus+ program will discuss and present their experiences, what VET means for them. / Prostredníctvom oslavy odborného vzdelávania v priebehu DOD, chceme sprostredkovať širokej verejnosti, potencionálnym žiakom školy, ich rodičom naše skúsenosti s odbornými mobilitami v zahraničí. Ambasádori programu Erasmus+ budú diskutovať, prezentovať svoje skúsenosti, čo im OVP dalo.

  • labour market | skills anticipation and matching | green economy | competitiveness
  • Thursday 19 October 2023, 09:00 - 17:00 (CEST)
  • Slovakia
Countries
  • Slovakia

Practical information

When
Thursday 19 October 2023, 09:00 - 17:00 (CEST)
Where
Trnava, Daxnerova 6, 917 92
Slovakia
Languages
Slovak
Website
https://szstt.edupage.org/
Social media links

Related events