Skip to main content
European Year of Skills
Training and workshops

Training of assessors in NVQ system / Temeljno usposabljanje članov komisij za preverjanje in potrjevanje NPK za pridobitev licence

Basic NVQ verification and certification training is intended for all adults who wish to become members of NVQ verification and certification commissions. It is a 4-day program that is one of the conditions for obtaining a license.

The program ends with a competency check of the participants. / Temeljno usposabljanje za preverjanje in potrjevanje NPK je namenjeno vsem odraslim, ki želijo postati člani komisij za preverjanje in potrjevanje NPK. Gre za 4- dnevni program, ki predstavlja enega od pogojev za pridobitev licence. Program se zaključi s preverjanjem usposobljenosti udeležencev.

  • updating of skills | investment | adult education
  • Wednesday 24 May 2023, 09:00 - Tuesday 30 May 2023, 19:00 (CEST)
  • Slovenia
Countries
  • Slovenia

Practical information

When
Wednesday 24 May 2023, 09:00 - Tuesday 30 May 2023, 19:00 (CEST)
Where
Ljubljana, Ulica Ambrožiča Novljana 5
Slovenia
Languages
Slovenian

Related events